Sahu Samaj

Name - LATE SMT. KALPANA SAHU
Gender - Female
Husband/Wife Name - MR. SANJAY KUMAR SAHU
Father's Name Name - . BALRAM PRASAD
Mother's Name Name - . GAYATRI DEVI
Date of Birth - 26/7/1966
 
 
 
Address 2/30 VISHAL KHAND GOMTI NAGAR  City - LUCKNOW
               State - UTTAR PRADESH  Country - INDIA

Children : (KM. VANDITA SAHU )   (MST. SWANAY SAHU )
Brothers : (. SANJAY KUMAR )
Sisters : (. ARCHANA GUPTA )
  Resume Matrimonial   Home